25 oktobra 2018 | Novice

Predstavitev službe za jezikovne pravice ZaJezik


V sredo, 17. oktobra 2018, je v Tržaškem knjižnem središču potekala pomembna predstavitvena konferenca, ki sta jo sklicali krovni organizaciji, Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Predstavili so Službo za jezikovne pravice ZaJezik, ki je namenjena spodbujanju koriščenja jezikovnih pravic ter nudenju pomoči pri pravnem uveljavljanju in sporih na področju zaščitne zakonodaje. Zahteven projekt sta izpeljali obe krovni organizaciji. “Danes imamo na razpolago zakon, ki daje naši skupnosti možnost, da se lahko suvereno uveljavi v naši skupnosti in državi. Dovolj, da pomislimo na dejstvo, da je še premalo posameznikov, ki so spremenili svoje priimke v izvorna imena, premalo dvojezičnih izkaznic in uporabe slovenskega jezika v javnih institucijah.
Za uveljavljanje naših pravic potrebuje posameznik prav gotovo pomoč naših ustanov”, je dejal predsednik SKGZ-ja Rudi Pavšič. Projekt ZaJezik je privedel do tega, da je zdaj vsem Slovencem v Italiji na razpolago profesionalna služba, ki bo nudila pomoč pri uveljavljanju jezikovnih pravic.
Vse prisotne je pozdravil tudi predsednik SSO-ja Walter Bandelj, ki je izrazil veliko zadovoljstvo zaradi skupno doseženega cilja. “Načrtovanje projekta ZaJezik se je začelo že pred nekaj leti. Menim, da je bil skrajni čas za to, in si predstavljam, da to ne bo enostavna naloga za naše funkcionarje. Imeli bomo na razpolago tudi odvetniško službo. Projekt je nastal iz želje po udejanjanju zaščite na podlagi zakonov, ki nam dajejo zaščito”, je povedal Bandelj.
Za svetovalnico, ki deluje na podlagi zaščitnega zakona št. 38 iz leta 2001, bosta skrbela dva izkušena funkcionarja, Julijan Čavdek in Livio Semolič. Odgovorni za projekt so prisotnim pojasnili, da je na voljo tudi nova spletna stran www. zajezik. eu in elektronski naslov info@zajezik. eu. Urnike poslovanja svetovalnice bodo sporočili naknadno.
Funkcionar SKGZ-ja Livio Semolič je podobno kot ostali zadovoljen z uresničitvijo projekta: “Čutim osebno zadoščenje, da je prišlo do tega rezultata. Končno imamo skupen urad, ki je na ravni profesionalne službe. Med prioritetami imamo skrb za pripadnike naše narodne skupnosti. Zakoni so na razpolago, zdaj si moramo prizadevati, da bi jih čim več izkoristili”, je dejal.
Julijan Čavdek pa je posegel z digitalno predstavitvijo projekta in pojasnil še nekaj prvih ciljev, ki so si jih zadali: “Služba se bo začela prav s promocijo že obstoječih zakonov, ki so namenjeni pripadnikom naše skupnosti. S pomočjo medijev in plakatov bomo v vseh območjih, na katerih je prisotna naša narodna skupnost, obveščali ljudi”.
Prisotni so poudarili, da je svetovalnica namenjena posameznikom, medtem ko je skrb Deželnega urada za Slovence uveljavljanje slovenskega jezika v javnih upravah. Svetovalnica bo na primer sledila postopkom posameznikov, ki bodo javno upravo zaprosili za dvojezične osebne izkaznice, dokumente ali pri pravilnem zapisu osebnega imena in priimka v slovenskem jeziku.
Predsednika krovnih organizacij spodbujata tudi podjetnike, naj v podjetjih uporabljajo tudi slovenski jezik. Služba ZaJezik se ne bo ukvarjala na primer z volilno problematiko, s slovensko sekcijo na glasbenem konservatoriju Tartini in podobno.
Na dogodku je navzoče pozdravil tudi generalni konzul RS Vojko Volk, ki je zelo pozitivno ocenil to pridobitev: “Gre za prelomnico v zgodovini slovenske narodne skupnosti. Prizadevati si moramo še za olajšano izvolitev predstavnika Slovencev v Rimu in tudi glede vidne dvojezičnosti. Od nas je odvisno, koliko se bo to izpolnilo; vidim, da volja za to obstaja”, je zatrdil. Konzul Volk je izpostavil tudi vprašanje izobešanja slovenske zastave v javnih prostorih: “Zastava je stara le 27 let, a je vendarle pomembna točka, kjer se vsi Slovenci lahko skupaj srečamo. S tem bi lahko pomagali pri večji identifikaciji”.
Tudi ta projekt je dokazl, da je v slogi moč. O tem sta prepričana tudi oba predsednika, kajti le na tak način se bodo s skupnimi sredstvi lahko lotili še drugih pomembnih vprašanj.
MAN