SLOVENŠČINA V JAVNOSTI


 • Svetovalnica spodbuja rabo jezika v javnosti, začenši z izvoljenimi sveti javnih ustanov (občin, dežele). V ta namen izdela seznam javnih ustanov, ki to pravico že izvajajo in spodbuja ostale ustanove, naj uvedejo rabo jezika v izvoljenih organih po postopku, ki jo določa zaščitni zakon. V videmski pokrajini se ta pravica uveljavlja tudi v narečnih jezikovnih inačicah.
 • Svetovalnica preverja izvajanje pravice pripadnikov manjšine, da v odnosu z oblastmi pisno in ustno občujejo z javnimi ustanovami v slovenskem jeziku. To velja za javno upravo (državno, deželno, medobčinsko in občinsko, vključno z zdravstvenimi in skrbstvenimi storitvami) kot tudi za podjetja, ki zagotavljajo javne storitve (pošta, prevozi, itd.). V ta namen pripravi srednjeročni program dela in določi cilje ter preverja njihovo doseganje.
 • Svetovalnica preverja delovanje uradov za prevajanje oziroma jezikovnih okenc v javnih ustanovah, tudi glede na dejstvo, da raba jezika ne sme povzročati zamud pri postopku.
 • Svetovalnica seznanja, tako z neposrednimi stiki kot tudi z javnimi srečanji, pripadnike manjšine z njihovimi prvicami ter jim posreduje vse informacije v zvezi s postopki.

Seznam krajev, kjer se lahko uporablja slovenski jezik:

 • Državno splošno okence za Slovence (D.S.O.S.) pri tržaški prefekturi
  Splošno okence (DSOS),  je bilo ustanovljeno na podlagi četrtega odst. 8. čl.zakona  št. 38/2001 z namenom, da se konkretno izvaja predvidena zaščita, ki daje občanom slovenske narodnosti pravico do izražanja v materinščini z javnimi ustanovami, v posebnem temu namenjenem uradu. Po doseženem sporazumu z nekaterimi javnimi ustanovami, je bilo D.S.O.S., ki ga je ustanovil  Vladni komisariat s sredstvi Predsedstva ministrskega Sveta,  odprto javnosti 21. decembra 2007. Javni uradi, ki so trenutno soudeleženi pri delovanju DSOS-a  so naslednji:
  TRŽAŠKA PREFEKTURA, TRŽAŠKA KVESTURA, DEŽELNI ŠOLSKI URAD ZA FURLANIJO JULIJSKO KRAJINO, AGENCIJA ZA PRIHODKE – DEŽELNO RAVNATELJSTVO ZA FURLANIJO JULIJSKO KRAJINO, I.N.P.S. (ex I.N.P.D.A.P.) -Vsedržavni zavod za pokojninsko zavarovanje, I.N.A.I.L. -Vsedržavni zavod za zavarovanje proti poškodbah na delu.
  DSOS se nahaja v ulici Piccardi št. 9/1  v 3. nadstropju. Urad je dosegljiv z avtobusi št. 5 – 11 – 19 – 22.
  Telefonska številka je 040/200404 – E-mail naslov: slov.okence@governo.it
  Link »
 • Urad za slovensko manjšino pri goriški prefekturi – Kabinet prefekta.
  Vodja oddelka: Dott. Giuseppe DONADIO
  E.pošta: giuseppe.donadio@interno.it / E.pošta: entilocali.pref_gorizia@interno.it
  Telefon: 0481 595440 / 0481 595448.
  Uredne ure: torek od 9.30 do 12.30 / četrtek od 09.30 alle 12.30
  Pisarna se nahaja v 2. Nadstropju, soba št. 20
 • Centralni urad za slovenščino na Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini
  Link »
 • Občina Čedad
  Dvojezično okence
  Trg Paolo Diacono št. 10 – 33043 Čedad
  Telefono +39 0432 710461
  E.pošta: sportello.sloveno@cividale.net 
 • Občina Gorica
  Urad za slovensko manjšino – Jezikovni urad za občane, ki so pripadniki slovenske jazikovne manjšine, je bil ustanovljen na podlagi zaščitnih zakonov 482/99 in 38/01.
  Odgovorna oseba: Dr. Fabio Vizintin – tel. 0481 383 459 – email: fabio.vizintin@comune.gorizia.it
 • Občina Ronke
  SLUŽBA ZA MLADINSKO POLITIKO, ENAKE MOŽNOSTI IN JEZIKOVNE SKUPNOSTI
  ODGOVORNA OSEBA: Vittori Daniela
  Telefon: 0481 477205
  Elektronska pošta: biblioteca@comuneronchi.it
 • Občina Tržič
  Okence za slovenski jezik. V okviru izvajanja državnega zakona št. 482 z dne 15/12/1999, ki predvideva zaščito jezikovnih in zgodovinskih manjšin, je Občina Tržič odprla okence, na katerega se lahko obrnejo vsi slovensko govoreči občani, in sicer za vložitev raznih prošenj ali za pridobitev informacij glede uslug, ki jih občina nudi.
  Okence za slovenski jezik se nahaja v Tržiču, v ul. Sant’Ambrogio, 12 – Beneška Palača – pritličje. Urnik: od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in popoldne v ponedeljek in sredo od 15.30 do 17.30. Za informacije se lahko obrnete na Urad za stike z javnostjo Občine Tržič.
 • Goriška bolnišnica
  Skupni Center za rezervacije (CUP) – Na razpolago je dvojezično okence od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure in v sredo popoldne od 14. do 19. ure. Občanka ali občan, ki želi uporabiti slovenski jezik, lahko izbere opcijo za slovenščino pri napravi za urejanje čakalnih vrst (colonna elimina code). Izbira ne bo vplivala na čakalno vrsto in ne bo spreminjala vrstnega reda že prisotnih koristnikov v čakalnici.
  Katalog storitev, ki jih nudi goriško zdravstveno podjetje.