VIDNA DVOJEZIČNOST – JAVNI SEKTOR


  • Odločbe predsednika Dežele določajo ozemlje, na katerem je obvezno uveljavljanje vidne dvojezičnosti. Zakon ne vsebuje omejitev, zato je jasno, da morajo biti na tem ozemlju dvojezični vsi javni napisi, oznake, obvestila, imena krajev in ulic ter sicer vsa javna sporočila države, dežele, medobčinskoh zvez in občin. Svetovalnica periodično preverja izvajanje teh določil in posreduje pri upravah, ki jih izvajajo. Spodbuja tudi organizacije in posameznike, naj ji sporočajo podatke o kršitvah ter nato posreduje.
  • Odločba predsednika Dežele vsebuje seznam podjetij, ki opravljajo javne storitve, naj zagotovijo na ozemlju, kjer je vidna dvojezičnost obvezna za javne ustanove, dvojezične napise tudi na svojih oznakah vseh vrst in v sporočilih za javnost. Svetovalnica preverja izvajanje tega določila in spodbuja ustanove, ki ga ne izvajajo, naj se mu prilagodijo.
  • Svetovalnica periodično oblikuje sezname podjetij, ki opravljajo javne storitve in niso vključena v odločbo predsednika Dežele pod točko 3.b., ter jih posreduje paritetnemu odboru s prošnjo, da sproži zadevni postopek za dopolnitev odločbe.