31 januarja 2020 | Novice

Za dvojezične napise v Pevmskem parku


Služba za jezikovne pravice Zajezik, ki sta jo ustanovili SSO-Svet slovenskih organizacij in SKGZ-Slovenska kulturno-gospodarska zveza, krovni organizaciji Slovencev v Italiji, je posegla na področju slovenščine v javnosti. Na podlagi določil zaščitnega zakona št. 38 z dne 23. februarja 2001 za zaščito slovenske manjšine v Furlaniji Julijski krajini, je opozorila pristojne deželne urade na javne napise v Pevmskem parku v Gorici, ki še vedno nimajo slovenske različice.

Omenjeni park namreč spada v področje izvajanja določil prvega odstavka 10 čl. zaščitnega zakona 38/2001. Slednji določa, da “z odlokom predsednika deželnega odbora in na osnovi predloga Paritetnega odbora ter po mnenju pristojnih ustanov se na osnovi seznama, ki ga predvideva 4. člen, določijo občine in deli občin ter kraji in ustanove, v katerih je ob italijanskem predvidena raba slovenskega jezika na napisih javnih uradov, na uradnih papirjih in na splošno na vseh javnih napisih kot tudi na praporih. Ta določila se uveljavljajo tudi pri toponomastičnih napisih in pri cestnih oznakah.”

Na podlagi predsedniškega odloka št. 0346/Pres. z dne 18. decembra 2008 je služba Zajezik zaprosila, da se na javnih napisih v Pevmskem parku doda slovensko različico.

Zahtevo službe Zajezik sta prejela deželni odbornik za kmetijstvo, gozdove, ribolov in gorata območja Stefano Zannier in ravnatelj Gozdnega inšpektorata za Trst in Gorico s sedežem v Gorici Massimo Stroppa. Park v Pevmi je v upravi Avtonomne dežele FJK.

Oznake:, , ,