6 aprila 2020 | Novice

Svet Evrope: o krizi Covid 19 tudi v lokalnih in manjšinskih jezikih


Covid 19

Svet Evrope opozarja o slabi uporabi lokalnih in manjšinskih jezkih. Večina držav po vsem svetu, vključno z državami članicami Sveta Evrope, se sooča s pandemijo brez primere, novim koronavirusom ali COVID-19. V zadnjih nekaj tednih so vlade začele postopoma in z različnimi stopnjami uvajati širok spekter ukrepov. Objavljena so bila osnovna higienska priporočila do delne ali popolne izolacije prebivalstva.
Pristojni organi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni in zdravstveni strokovnjaki opozarjajo, da je omejitev COVID-19 odvisno od doslednega spoštovanja predlaganih ukrepov.

Navodila in smernice samo v uradnih jezikih

Žal države sistematično niso razkrivale informacij, navodil, smernic ali priporočil v jezikih, ki niso uradni jezik države. To velja tudi za regionalne ali manjšinske jezike, ki se tradicionalno govorijo v njihovih državah. Sporočanje ustreznih priporočil v teh jezikih je izrednega pomena za blaginjo prebivalstva, ki govori regionalne ali manjšinske jezike. Zaradi tega oblasti ne smejo pozabiti, da so narodne manjšine sestavni del družbe. V tem smislu morajo biti sprejeti ukrepi, da bi obrodili sadove, na voljo in lahko dostopni celotnemu prebivalstvu.

Nevarnost diskriminacije

Temeljnega pomena je, da se zgoraj navedeno šteje za nujno zahtevo za države članice Sveta Evrope, ki so ratificirale Evropsko listino o regionalnih ali manjšinskih jezikih (CELRM) In to zlasti določbe o zdravstveni negi in javni upravi. Prav tako se priporoča, da druge države članice Sveta Evrope resno sprejmejo možnost, da nagovarjajo svoje državljane v vseh jezikih, ki jih tradicionalno govorijo v njihovih državah. Poleg tega so nekatere države aktivirale izobraževalna orodja na spletu ali prek televizijskih programov. V večini primerov pa se ta pouk poučuje v uradnem jeziku. Potrebno pa bi bilo upoštevati potrebe učencev, ki se običajno učijo v regionalnih ali manjšinskih jezikih. Ta pristop je mogoče obravnavati ne le v nasprotju z obveznostmi iz Listine, ampak je tudi diskriminatorni.

PriporočilO strokovnega odbora CELRM

S tem sporočilom želi strokovni odbor CELRM države povabiti, naj upoštevajo jezikovna vprašanja pri razvoju novih politik in navodil za reševanje te izjemne zdravstvene krize.

h

Oznake:, , ,