27 avgusta 2020 | Novice

Navodila za prijavo vandalskih dejanj


Skrunitev spomenika bazoviškim žrtvam.

Služba za jezikovne pravice Zajezik je v sodelovanju z odvetniško ekipo obravnavala pereče vprašanje mazaških akcij. Ta zavržena dejanja so v prejšnjih mesecih prizadele nekatere slovenske kulturne domove in spomenike padlim v NOB. V preteklosti pa so bile tarča takih in podobnih vandalskih dejanj tudi slovenske šole na Goriškem in Tržaškem. Gre za nedopustna dejanja, ki kvarijo sožitje med narodnimi in jezikovnimi kulturami. Te namreč zgledno sobivajo v prostoru od Milj do Trbiža sobivajo že več stoletij.

Prepričani smo, da je ob teh primerih potrebno nujno ukrepati tudi z uradno prijavo. Samo tako bo zabeležen zlonamerni napad na to, kar priča o slovenski prisotnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini. Varnostni organi pa bodo morali sprožiti preiskavo ter povzročitelje primerno kaznovati v primeru, da jih bodo zasačili.

S pomočjo SLORI-jeve Delovne skupine za slovenski jezik smo pripravili navodila za prijavo takih dejanj varnostnim organom.

V primeru vandalskega dejanja je najbolj pomembno, da zadevo prijavi tisti, ki je v prvi vrsti prizadet oziroma, ki utrpi škodo, in to so lastniki objektov, nad katerimi je povzročena škoda. V ta namen smo torej sestavili navodila, kako je potrebno ukrepati, ko društvena lastnina oziroma imovina doživi eno ali več vandalskih dejanj, med katera spadajo: mazaške akcije, oskrunitve, nedovoljeno in žaljivo plakatiranje, itd.

Ta navodila vam posredujemo s povabilom, da jih upoštevate in na tak način zavarujete našo skupno kulturno in zgodovinsko dediščino. Služba za jezikovne pravice Zajezik vam ostaja na razpolago za katerokoli morebitno vprašanje ali pojasnilo, za kar vam je na voljo naslov elektronske pošte info@zajezik.eu.

Dobro se zavedamo, da prijava varnostnim organom ni enostavno dejanje. Zavedati pa se moramo, da bodo taka dejanja pripomogla k zvišanju ravni spoštovanja naše narodne skupnosti. Tudi na tak način bomo prispevali k temu, da se spoštujeta 3. in 6. člen italijanske ustave.

Oznake:, , ,